Nisa Islami, M.Pd.I.
NIDN: 2017199XXX
NIY: 2017199XXX
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Lampung, 21 Agustus 1985
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam
Jabatan Fungsional: Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat : Purwokerto, Banyumas Jawa Tengah

085867090802
nisa.islami@iaiig.ac.id
https://facebook.com/nisaislami