Nani Kurniasih, ST.,M.Si.
NIDN: 20171990XX
NIY: 20171990XX
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Cilacap, 24 Februari 2017
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Managemen Pendidikan
Jabatan Fungsional: Asisten Ahli
Program Studi: Pendidikan Guru MI (PGMI)
Alamat : Maos Lor Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

081542702281
nani.kurniasih@iaiig.ac.id
https://facebook.com/nani.kurniasih