Hj. Hanifah Muyasaroh, S.Ag.,M.Si.
NIDN: 201719XXXX
NIY: 201719XXXX
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Cilacap, 05 Juni 1976
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan: Ilmu Komunikasi Islam
Jabatan Fungsional: Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Alamat : Kesugihan Kidul Kabupaten Cilacap Jawa Tengah

083862333727
khanifah.kpi@iaiig.ac.id
https://facebook.com/khanifah.muyas